Skip to main content

10 Powerful Benefits We Can Get from Eating Avocado!


Avocados are a stone fruit with a creamy texture that grows in warm climates. Their potential health benefits include improving digestion, decreasing the risk of depression, and protection against c****r. Also known as an alligator pear or butter fruit, the versatile avocado is the only fruit that provides a substantial amount of healthy monounsaturated fatty acids (MUFA). Avocados are a naturally nutrient-dense food and contain nearly 20 vitamins and minerals.

Here are some benefits we can get from eating an avocado:

1. Avocados are nutrient rich


Avocados are rich in vitamins and minerals. According to the USDA National Nutrient Database, one serving (one-fifth of an avocado, approximately 40 grams) contains: 64 calories, almost 6 grams of fat, 3.4 grams of carbohydrate, less than a gram of sugar, almost 3 grams of fiber, and are a great source of vitamins C, E, K, and B-6, as well as riboflavin, niacin, folate, pantothenic acid, magnesium, and potassium. They also provide lutein, beta-carotene, and omega-3 fatty acids.
2. Healthy for the heart


Avocados contain 25 milligrams per ounce of a natural plant sterol called beta-sitosterol. Regular consumption of beta-sitosterol and other plant sterols has been seen to help maintain healthy cholesterol levels.
3. Great for vision


Avocados contain lutein and zeaxanthin, two phytochemicals that are especially concentrated in the tissues in the eyes where they provide antioxidant protection to help minimize damage, including from ultraviolet light.4. Osteoporosis prevention


Vitamin K is essential for bone health. Half of an avocado provides approximately 25 percent of the daily recommended intake of vitamin K.
5. Healthy babies


Folate is also known as folic acid. Folate is extremely important for a healthy pregnancy. Adequate intake reduces the risk of miscarriage and neural tube defects in infants.6. Lower risk of depression


Foods containing high levels of folate may help to decrease the risk of depression because folate helps to prevent the build-up of homocysteine, a substance that can impair circulation and delivery of nutrients to the brain. 7. Improves digestion


Despite its creamy texture, an avocado is actually high in fiber with approximately 6-7 grams per half fruit. Eating foods with natural fiber can help prevent constipation and maintain a healthy digestive tract.8. Natural detoxification


Adequate fiber promotes regular bowel movements, which are crucial for the daily excretion of toxins through the bile and stool. Recent studies have shown that dietary fiber may also play a role in regulating the immune system and inflammation.


9. Osteoarthritis treatment


Substances called saponins, found in avocados, soy, and some other plant foods, are associated with relief of symptoms in knee osteoarthritis, with further research planned to determine the long-term effects of isolated extracts.


10. Antimicrobial action


Avocados contain substances that have antimicrobial activity, particularly against Escherichia coli, a leading cause of food p0is0ning.Comments

Popular posts from this blog

Huwag Mag-iiwan ng Water Bottle sa Loob ng Sasakyan Dahil Ito ang Delikadong Maaaring Mangyari

Ang sarap nga naman bumili ng bottled water lalo na kung ito ay malamig at kung tayo ay uhaw na uhaw na. Karamihan sa atin tuwing bumabyahe ay kadalasang may dala-dala tayong mga water bottle. At karaniwan din nating nakakalimutan o iniiwan ang mga ito sa loob ng ating sasakyan kung saan ito ay umiinit kapag nakatutok ang araw sa sasakyan. Hindi lang masama sa ating kalusugan ang pag-inom nito kapag naiwan ito sa loob ng sasakyan kundi ito rin pala ay delikado para sa ating mga kotse.
Ayon sa mga eksperto, ang pag-iwan ng water bottle sa loob ng sasakyan habang tirik na tirik ang araw ay maaaring magsanhi ng sunog dahil sa kemikal ng plastic bottle. Tulad nalang sa nangyaring insidente sa isang lalaki na ito.Ayon sa lalaki habang nakaupo siya sa kaniyang sasakyan ay bigla na lamang niyang napansin na may umuusok mula sa harapang upuan. Sa paghahanap ng higit pang imbestigasyon ay napag-alaman na nanggagaling ito sa water bottle na nasisinagan ng araw at nagtamo ng dalawang butas sa kan…

Huwag Ninyong Ipagsabay ang Pagkain ng Instant Noodles at Softdrinks Dahil Ito ang Posibleng Mangyari sa Inyo!

Pamilyar ba kayo na kapag inilagay ninyo ang mentos candy sa isang bote ng coke ay nagkakaroon ng ito physical reaction kung saan ito ay maaaring magdulot ng eruption o ang pagsabog ng softdrinks sa loob ng bote nito?
Subalit alam niyo ba kung ano ang mangyayari kung kumain kayo ng instant noodles at uminom kayo ng softdrinks? 


Sa isang viral na kwento ng isang netizen na si Xiao Chao sa Hangzhou China, idinala ito sa emergency room matapos siyang kumain ng instant noodles at uminom ng softdrinks.
Ito ay nakaramdam ng pananakit ng kanyang tyan at pananakit ng kanyang balikat, bewang at likod. Sinubukan i-diagnose ng mga doktor ang kanyang kalagayan subalit hindi nila matukoy kung ano ang nagdulot nito. Binigyan ito ng mga gamot na pantanggal ng pananakit ng tyan subalit matapos ang ilang oras ay patuloy parin ang kanyang nararamdaman.


Sumailalim ito sa Abdominal xray upang malaman ng mga doktor ang sanhi ng kanyang abdominal pain. At ang kanilang nakita ay punong-puno ng gas ang loob ng k…

8 Na Paraan Kung Paano Mo Mapapasaya Ang Iyong Asawa (Misis)!

Ayon nga sa isang kasabihan, "A happy wife means a happy life." Maraming paraan kung paano mo mapapanatiling masaya ang iyong asawa. Ang pagiging isang mabuting asawa ay isa mga bagay na magpapatatag sa inyong relasyon.
Mayroong mga simple at maliliit na bagay na pwede mong gawin upang mapanatili mong masaya si misis! Narito at alamin ninyo!
1. Pagsabi ng "i love you" o "mahal kita" ng madalas
Ang simpleng pagsabi ng 'i love you' ay isa ng malaking bagay ng pagpapakita kung gaano mo siya kamahal. Kaya sabihin ito ng madalas at buong puso.

2. Respetuhin ang kanyang privacy at personal space
May mga oras na kinakailangan ng mga babae na magkaroon ng "me time" o ang pagkakaroon ng oras para lang sa kanyang sarili. Bigyan siyang oras na makapunta sa salon, magpa-manicure, magpa-spa o magkaroon ng oras para sa ibang bagay para siya ay makapag-relax. 
3. Tumulong sa mga gawaing bahay
Matagal ng nakasanayan na ang mga babae ang siyang gumagawa ng…